Välkommen till

BRF Nejlikan 21

OM BRF NEJLIKAN 21

BRF Nejlikan 21 är en äkta bostadsrättsförening på
Sveavägen 83 i Vasastan, Stockholm.


Föreningen som består av 30 lägenheter och 3 affärsverksamheter bildades under 2001 och i slutet av samma år så förvärvade man fastigheten på Sveavägen 83 från AP Fastigheter.


Byggår: 1926


Sveavägen 83 ligger ett stenkast från Odenplan med dess butiker och restauranger. I närheten finns också det anrika Stadsbiblioteket, Vanadisparken med Vanadisbadet samt flera kyrkor. Närmaste pendeltågsstation är Odenplan och tunnelbanestationer är Odenplan och Rådmansgatan som ligger på ett par minuters gångavstånd.

INFORMATION

Namn: 

BRF Nejlikan 21


Om föreningen:

Föreningen Brf Nejlikan 21 är en äkta bostadsrättsförening med 30 bostadsrättslägenheter och tre kommersiella lokaler. Föreningen köpte fastigheten Kv Nejlikan 21 år 2001. Fastigheten har en trevlig innergård, här finns både trädgårdsmöbler och grill. På vinden finns en bra tvättstuga med 2 tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och kallmangel. Cyklar kan förvaras både på gården och i ett utrymme i källaren och för barnvagnar finns ett praktiskt barnvagnsrum.


Organisationsform: 

Bostadsrätt


Äkta/Oäkta

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening


Antal lägenheter:

30 st


Antal lokaler i föreningen:

3 st


TV/Bredband:

Viasat levererar bredband och TV (baspaket) som ingår i avgiften, men det går att välja andra leverantörer. Fiber levereras av IP Only.


Parkering

För mantalsskriven i stadsdelen kan tillstånd för boendeparkering sökas hos Gatu- och fastighetskontoret. Tillståndet är gratis, en periodbetalning på 30 dagar kostar 1 100 kr, alternativt löses biljett för 75 kr/dygn.


Ekonomi:

Det finns i dagsläget inga beslut kring avgiftsändringar, avstämt med styrelsen (2020-09-27). Drygt 4.3 mkr i kassan och låg belåning på 4 408 kr / kvm boarea.


Renoveringar: 

2018: Nya tvättmaskiner har införskaffats till tvättstugan.
2018: Fiber har dragits in till fastigheten och till samtliga lägenheter.
2016: Renovering av hissarna, byte av motorer samt elektronik.
2015: Fönsterrenovering.
2013: Nya moduler installerade i soprum.
2012: Reparation/byte av värmeslingor på taket.
2011: Installation elektrisk dörröppnare huvudentré. Renovering fjärrvärmerum.
2008: OVK besiktning gjord och godkänd.
2007: Åtgärder OVK genomförda.
2006: OVK-besiktning.
2005: Byte av fjärrvärmecentral.
2004: Stambyte samt el-stigar.
2004: Renovering av trapphus och huvudentré.


Kommande renoveringar & underhåll:
Planerade arbeten inkluderar ventilationsarbeten i alla lägenheter (åtgärder har pausats pga pandemin) och målning av yttertak (våren 2021). Åtgärderna ryms inom en vanlig årsbudget.


Juridisk person: 

Föreningen tillåter inte juridisk person


Delat ägande:

Ja, lägsta ägarandel 10%


Äger förening mark:

Ja


Överlåtelseavgift:

1 183 kr betalas av köpare


Pantsättningsavgift:

473 kr


Information om fakturering

Faktura adress:

Brf Nejlikan 21
NABO 5797, FE 258
105 69 Stockholm

 

Det går även att skicka fakturor till oss via epost och för att det ska fungera korrekt är det viktigt att följande regler efterföljs:

  • Epostmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura
  • Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG
  • Bilagan får vara max 2 MB stor
  • Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer, blanktecken
  • Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas
  • Fakturan ska fortfarande vid adressfältet (på fakturan) innehålla "NABO 5797, FE 258"


Adressen som ska användas är: pax0000@privatgirot.se

 

För mäklare

Ansökan om medlemskap sker via www.smoot.seBILDER

FASTIGHET

BRF Nejlikan 21 har en GRÖN KLASSNING:
Grön klassning innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.


I Stockholms stad har Stadsmuseet uppdraget att bedöma och peka ut vilka kulturhistoriska värden som finns i staden. Dessa värden hör inte enbart till byggnader utan kan tillskrivas andra anläggningar så som broar parker, torg eller hela miljöer. Bedömningarna utförs genom en värderingsmetod och resulterar i en gradering av bebyggelsen i tre olika kategorier, BLÅ, GRÖN och GUL. I Stockholms stad är det Stadsmuseets chef, stadsantikvarien som ytterst tar ställning till kulturhistorisk klassificering.


Klassificeringen är ett kunskapsunderlag som används i det dagliga arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detaljplanering och bygglovsprövning. Informationen används även av andra privata och offentliga aktörer inom stadsbyggnad men även av en intresserad allmänhet som söker kunskap om stadens bebyggelse.


Enligt Plan- och bygglagen får bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Vidare ska bebyggelse hanteras varsamt utifrån samma synpunkter. Detta gäller även anläggningar och allmänna platser så som parker och torg. För att tillämpa lagen krävs kunskap om bebyggelsens värden. På vilket sätt bedömningen sker eller presenteras varierar från kommun till kommun. I många kommuner finns så kallade kulturmiljöprogram. I Stockholm fyller klassificeringskartan funktionen som kunskapsunderlag för bebyggelsens värden. Klassificeringen är ett expertutlåtande som saknar juridiskt skydd eller rättslig verkan. Prövning enligt Plan- och bygglagen görs i en detaljplane- eller bygglovsprocess av stadsbyggnadskontoret/stadsbyggnadsnämnden.

KONTAKTA OSS